logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยนายเกรียงเกณฑ์ กรณ์เกษม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และลงพื้นที่ประชุมร่วมกับส่วนราชการและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน (แปลงสนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า) ทั้งนี้ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้ชี้แจงโครงการธนารักษ์ประชารัฐในการจัดให้เช่าในอัตราผ่อนปรน แก่ชาวบ้านตำบลท่าช้าง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ วัดโค้งสนามเป้า ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

อัลบั้มภาพ

20 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 99 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจัน...
  24 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และจัดทำแบบรูปรายการงาน...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นประกอ...
  13 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง