logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่กายภาพที่ดินแปลงสนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่กายภาพที่ดินแปลงสนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า ตามข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับผู้แทนภาคประชาชนและราษฎรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

อัลบั้มภาพ

23 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้ทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้...
  18 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ คร้้งที่ ๙...
  15 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน...
  23 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง