logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ ที่ราชพัสดุแปลง จบ.๓๗๗ (บางส่วน)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยนายเกรียงเกณฑ์ กรณ์เกษม เจ้าหน้าจัดผลประโยชน์ชำนาญการ และนางสาวกาญจนา มาลี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ ที่ราชพัสดุแปลง จบ.๓๗๗ (บางส่วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี 

อัลบั้มภาพ

10 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจ...
  28 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที...
  25 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อต่อสู้ โควิท-19 เนื่องในโ...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง