logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และนางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมโดยนำประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) เรื่องการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

อัลบั้มภาพ

28 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ ที่ราชพัสดุแปล...
  10 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที...
  25 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อต่อสู้ โควิท-19 เนื่องในโ...
  21 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง