logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วยนางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

อัลบั้มภาพ

23 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้ทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้...
  18 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ คร้้งที่ ๙...
  15 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที...
  23 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง