logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีร่วมดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎร ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๒๑๑ (นิคมแพร่งขาหยั่ง)

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี มอบหมายให้นายกฤษฎา สืบค้า นายช่างสำรวจอาวุโส ร่วมดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎร ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๒๑๑ (นิคมแพร่งขาหยั่ง) หมู่ที่ ๑๗ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจัน...
  24 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และจัดทำแบบรูปรายการงาน...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นประกอ...
  13 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง