logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้ทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แปลงที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๖๐๓

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้ทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แปลงที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๖๐๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๔ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ ๑๐-๐-๖๓ ไร่

อัลบั้มภาพ

18 ตุลาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 99 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ปกครอง...
  26 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน...
  25 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมสำนักงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดื...
  24 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง