logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๒

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ให้กับพนักงานประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม ตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๒ ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมลานค้าชุมชน ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๒๑๑ นิคมแพร่งขาหยั่ง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

10 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชก...
  25 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ลงพื้นที่สอบสวนสิทธิการครอบครองทำประโยชน์ในที่รา...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจัน...
  10 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง