logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

อัลบั้มภาพ

28 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชก...
  25 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ลงพื้นที่สอบสวนสิทธิการครอบครองทำประโยชน์ในที่รา...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจัน...
  10 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง