logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลกับคณะพลตรีประเชิญ ไชยกิจ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะฯ

นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี มอบหมายให้นายกฤษฎา สืบค้า นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลกับคณะพลตรีประเชิญ ไชยกิจ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะฯ เดินทางมาติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ (ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๖๖๑ สนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า) ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ สนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

อัลบั้มภาพ

14 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี แ...
  17 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 150 ครั้ง
 • นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุ...
  17 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 124 ครั้ง
 • ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และตรวจราชการในพื้นที...
  25 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง