logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ปิดประกาศขับไล่ และปิดประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๕๗๕ (สถานกงสุลฝรั่งเศส)

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยนางวิลาวัลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และ นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ดำเนินการปิดประกาศขับไล่ และปิดประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง คดีหมายเลขดำที่ ๕๘๗/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๘๓/๒๕๕๙ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๕๗๕ (สถานกงสุลฝรั่งเศส) หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ จบ.๐๖๓๖ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑-๑-๖๐.๖ ไร่

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจัน...
  24 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และจัดทำแบบรูปรายการงาน...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นประกอ...
  13 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง