logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ปิดประกาศขับไล่ และปิดประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๕๗๕ (สถานกงสุลฝรั่งเศส)

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยนางวิลาวัลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และ นางสาวหทัยภัทร เตียสุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ดำเนินการปิดประกาศขับไล่ และปิดประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง คดีหมายเลขดำที่ ๕๘๗/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๘๓/๒๕๕๙ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๕๗๕ (สถานกงสุลฝรั่งเศส) หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ จบ.๐๖๓๖ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑-๑-๖๐.๖ ไร่

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ท้องที่จังหวั...
  24 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีร่วมดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีเรื่องน้ำเพื่อ...
  21 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ส...
  20 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง