logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดประชุมพิจารณากำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณากำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ พร้อมด้วยนางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

อัลบั้มภาพ

11 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี แ...
  17 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 149 ครั้ง
 • นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุ...
  17 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 124 ครั้ง
 • ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และตรวจราชการในพื้นที...
  25 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง