logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งานภารกิจประจำ งานภาคบังคับ และงานโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี

อัลบั้มภาพ

29 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชก...
  25 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ลงพื้นที่สอบสวนสิทธิการครอบครองทำประโยชน์ในที่รา...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจัน...
  10 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง