logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายกระทรวงการคลัง  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

อัลบั้มภาพ

10 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชก...
  25 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ลงพื้นที่สอบสวนสิทธิการครอบครองทำประโยชน์ในที่รา...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการใช้บัญชีกำหนด...
  10 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง