logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ" แปลงสนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า (จบ.๖๖๑) และแปลงนิคมแพร่งขาหยั่ง (จบ.๒๑๑)

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแปลงสนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า (จบ.๖๖๑) และแปลงนิคมแพร่งขาหยั่ง (จบ.๒๑๑) ทั้งนี้ได้มีผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี และเกษตรอำเภอท่าใหม่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติอเนกประสงค์ ๖๐ ปี นิคมแพร่งขาหยั่ง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

5 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 136 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี แ...
  17 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 148 ครั้ง
 • นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุ...
  17 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 124 ครั้ง
 • ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และตรวจราชการในพื้นที...
  25 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง