logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศจังหวัดจันทบุรี การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารดาวน์โหลด

16 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบประ...
  17 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์วิธีการสอบเ...
  3 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการในที่ราชพัสดุ สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ (จังหวัด...
  30 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง