logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดประชุมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุ บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ ตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๖

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ขอเชิญร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุ บริเวณชายหาดแหลมสิงห์
ตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๖ ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ภายในงานพบกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน
ในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๑๐๗ สวนร่มเกล้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 

3 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก โลหะสีขาวประเภทธรรมด...
  16 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประ...
  31 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี (...
  6 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง