logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี (คบจ.) ขอเชิญร่วมงานโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๕

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี (คบจ.)
ขอเชิญร่วมงาน "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๕
ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ภายในงานพบกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน
ในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๑๐๗ สวนร่มเกล้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีป้ายโฆษณา5 new

6 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้...
  15 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ลูก...
  28 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานกา...
  27 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง