logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ.pdf 2 MB 11
30 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบประ...
  17 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพ...
  16 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์วิธีการสอบเ...
  3 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง