logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๑

ตัวอย่างป้ายเปลี่ยนชุมชน new

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ ๑ ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ภายในงานพบกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.๒๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติเอนกประสงค์ ๖๐ ปี นิคมแพร่งขาหยั่ง ตำบลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี

16 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการใช้บัญชีกำหนด...
  2 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
  29 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  11 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง