logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด

เกี่ยวกับจังหวัด

 
 
ประวัติจังหวัดจันทบุรี

       จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองโบราณมีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี เดิมชื่อเมือง "ควนคราบุรี" เริ่มมีการตั้งเมืองครั้งแรกโดยชาวชอง (ชนเผ่าในตระกูลมอญและเขมร) ต่อมาในปี พ.ศ. 2200 ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่มซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี และในปี พ.ศ. 2310 หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพ เข้ายึดเมืองจันทบุรี เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมกำลังพล เพื่อใช้ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา คืนจากพม่า ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านเนินวง ซึ่งอยู่ในที่สูงเพื่อเป็นที่มั่นในการป้องกันการรุกรานของญวณ แต่เนื่องจากห่างไกลจาก แหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงย้ายเมืองจันทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านลุ่ม ตามเดิมตราบจนทุกวันนี้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ทำให้ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้นานถึง 11 ปี จนไทยต้องยอมยกดินแดน ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ เมืองจันทบุรีจึงถูกยกให้เป็น จังหวัดจันทบุรีมาจนถึงปัจจุบัน   
      จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีเนื้อที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 500,000 คน เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เอื้ออำนวยต่อการปลูก ผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะ ทุเรียน เงาะ มังคุด และพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น พริกไทย ยางพารา เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณี และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะ เป็นภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ชายทะเล และโบราณสถานต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว หาดแหลมสิงห์ หาดคุ้งวิมาน วัดเขาสุกิม วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ และถ้ำเขาวง รวมถึงถนนสายอัญมณี เป็นถนนสาย เศรษฐกิจของจังหวัดที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอัญมณีจะมาซื้อขายพลอยและอัญมณีต่างๆ เป็นประจำทุกวัน นับเป็นตลาดพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

คำขวัญประจำจังหวัด

       

ตราประจำจังหวัด
        

 
 

                                                    

รูปกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์ เปล่งแสงเป็นประกาย แสงจันทร์ หมายถึง
  ความสวยงาม เยือกเย็น ละมุนละไม เปรียบได้กับความสงบ รื่นรมย์ และร่มเย็นเป็นสุขของภูมิภาคนี้ รูปกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของดวง
  จันทร์ซึ่งชาวไทยทั่วไปเชื่อว่ามีอยู่เช่นนั้นมาแต่ดึกดำบรรพ์เช่นเดียวกับที่
 จันทบุรีเป็นเมืองโบราณมีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารมาตั้งแต่แรกสร้าง
กรุงศรีอยุธยา จังหวัดจันทบุรีใช้อักษรย่อว่า 
"จบ"

ดอกไม้ประจำจังหวัด  

"ดอกเหลืองจันทบูร"

       
     
    พรรณไม้ประจำจังหวัดชื่อ "พรรณไม้จัน"  
   

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diosppyros decandra

 

 อาณาเขต
    
        

             
จังหวัดจันทบุรี หรือเรียกอีกชื่อว่า  เมืองจันท์  อยูทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศไทย  มีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 3,961,250 ไร่
                 ทิศเหนือ        ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว
                 ทิศใต้           ติดกับอ่าวไทย 
                 ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดตราด และราชอาณาจักรกัมพูชา
                 ทิศตะวันตก     ติดกับจังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง

เขตการปกครอง
                จังหวัดจันทบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น  10 อำเภอ  คือ  อำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่  อำเภอขลุง  อำเภอแหลมสิงห์  อำเภอโป่งน้ำร้อน  อำเภอมะขาม  อำเภอสอยดาว  อำเภอนายายอาม  อำเภอแก่งหางแมว  และอำเภอเขาคิชฌกูฎ

การเดินทาง
                                     ทางรถยนต์

                          

           จากกรุงเทพฯ  ใช้เส้นทางหลวงพิเศษ (motor way) โดยเริ่มต้นที่ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบ้านบึง  มุ่งสู่อำเภอแกลง  จากสามแยกแกลงเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 3 จนถึงจังหวัดจันทบุรี  รวมระยะทางประมาณ  230 กิโลเมตร
           จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มต้นที่ กม. 200  ทางหลวงหมายเลข 33
อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี เลี้ยวขวาที่ กม. 230 จังหวัดสระแก้ว  เข้าสู่ทางหลวง
หมายเลข  317 ระยะทาง 189 กิโลเมตร ผ่านอำเภอวังน้ำเย็น  อำเภอสอยดาว อำเภอ
โป่งน้ำร้อน  อำเภอมะขาม จนถึงจังหวัดจันทบุรี  รวมระยะทางประมาณ 219 กิโลเมตร

                                   ทางรถโดยสารประจำทาง

                            

            รถโดยสารปรับอากาศออกจากสถานีขนส่ง (เอกมัย) และสถานีขนส่งหมอชิต 2
ทุกวันตั้งแต่เวลา 04.00 - 24.00 ทุกชั่วโมง  สอบถามได้ที่ บริษัทขนส่ง จำกัด
โทรซ 0 2391 8097, 0 2391 2504
            บริษัทเดินรถเอกชนบริการ ได้แก่ เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2391 4146, 03935 0357  พรนิภาทัวร์ โทร. 0 2391 5179, 0 3931 1278
            รถโดยสารธรรมดาออกจากสถานีขนส่ง (เอกมัย) แต่มีเวลาไม่แน่นอน สอบถาม
รายละเอียด โทร.  0 2391 2504
            รถตู้โดยสาร  ออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  1  แห่ง และออกจากฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต 1 แห่ง

โรงแรมและที่พัก
อำเภอเมือง

โรงแรม มณีจันทร์รีสอร์ท
ถนนสุขุมวิท ตำบลพลับพลา
โทร.0 3934 3777-8
ราคาห้องละ 2,500 - 3,500 บาท
โรงแรม  เค.พี.แกรนด์
ถนนตรีรัตน์  ตำบลจันทนิมิต
โทร. 0 3932 3201 - 13
ราคาห้องละ 900 - 4,200 บาท

โรงแรม  นิวแทรเวิลลอด์จ
ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง
โทร. 0 3930 1888-92
ราคาห้องละ 1,350 - 3,000 บาท

อำเภอท่าใหม่

โรงแรม เจ้าหลาวทอแสงบีช
ชายหาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด
โทร. 0 3938 8091-7                
       0 2903 - 1781
บ้านตุ่ม วิลเลจ และรีสอร์ท
ชายหาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด
โทร. 0 3938 063
ราคาห้องละ 2,500 - 8,500 บาท
ชีวารี โฮเต็ลและรีสอร์ท
ชายหาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด
โทร. 0 3943 3175, 0 3938 8108
ราคาห้องละ 2,200 - 4,900 บาท
สมาย บีช บูติค รีสอร์ท
ชายหาดเจ้าหลาว  ตำบลคลองขุด
โทร. 0 3938 8070-1
ราคาห้องละ 2,000 - 4,500 บาท

ยาใจบีช  รีสอร์ท
ชายหาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด
โทร. 0 3938 8045, 0 8164 10895
ราคาห้องละ 1,250 - 4,000 บาท

พนิต  พรหมนารถ
ชายหาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด
โทร. 0 8615 43505
ราคาห้องละ 1,200 - 3,000 บาท

อำเภอแหลมสิงห์

เนเชอรัล บีช รีสอร์ท
ชายหาดแหลมสิงห์
ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
โทร. 0 3949 9343, 0 3949 9345
ราคาห้องละ 1,800 - 9,400 บาท

ชวนชม บีช  รีสอร์ท
ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
โทร. 0 8186 11668, 0 8120 97854
ราคาห้องละ 1,000 - 4,000 บาท
อำเภอสอยดาว
สอยไฮแลนด์ กอลฟ์คลับและรีสอร์ท
ตำบลทับไทร
โทร. 0 3932 0174 - 6
ราคาห้องละ  1,500 - 5,000 บาท

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 

 
 
 
 
คุกขี้ไก่
ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 เมื่อครั้งฝรั่งเศลได้เข้ายึดเมืองจันทบุรี  ในกรณีพิพาทกันด้วยเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง  ระหว่างนั้นกองทหารฝรั่งเศลประมาณ 600 คน แยกกันอยู่สองแห่ง  แห่งแรกตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรี
ตึกแดง
ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์  ใกล้กับคุกขี้ไก่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2436 พรัอมกับคุกขี้ไก่  เดิมเป็นที่ตั้งของป้อมพิฆาตปัจจามิตร  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาเมื่อฝรั่งเศลเข้ายึดเมืองจันทบุรีได้รื้อป้อมแห่งนี้ลงและสร้างตึกแดงเพื่อเป็นที่พักและกองบัญชาการ
วัดคาทอลิกจันทบุรี
ตั้งอยู่ที่ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี  เป็นวัดคาทอลิกขนาดใหญ่ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275  ปี  ปัจจุบันมีลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นแบบโกธิค  ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า "สเตนกลาส"  เป็นภาพนักบุญองค์ต่าง ๆ  มีความงดงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิง
images ค่ายเนินวง
    ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะจะ  อำเภอเมืองจันทบุรี  เป็นค่ายเก่าที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.2377 โดยรื้อศิลาแลงและอิฐของกำแพงจากเมืองจันทบุรีไปสร้าง  เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกญวน  บนกำแพงค่ายวางปืนใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
     ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจันทบุรี  เยื้องกับศาลากลางจังหวัด  ริมถนนเลียบเนิน  สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเลือกเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นในการรวบรวมไพร่พลไปกอบกู้อิสระภาพ
หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า
   ตั้งอยู่ที่ตำบลบางสระเก้า  อำเภอแหลมสิงห์  เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่นำกกมาประดิษฐเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ จากนั้นจึงนำมาขายให้กับศูนย์ศิลป์เสื่อ  ศูนย์แห่งนี้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและซื้อสินค้าได้ทุกวัน

หาดคุ้งวิมาน
      ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าใหม่  ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 35 กิโลเมตร  เป็นชายหาดที่เงียบสงบและมีทัศนียภาพที่สวยงาม  ริมชายหาดมีที่พักและร้านค้าไว้คอยบริการนักท่องเที่ยง  ช่วงเวลาเหมาะสมแก่การมาพักผ่อน คือช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน

 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
         ตั้งอยู่ที่อำเภอเขาคิชฌกูฎ อุทยานแห่งนี้เป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรี  สภาพป่าภายในบริเวณนี้มีทั้งป่าดิบชื้น  ป่าดิบเขา  และป่าไม้ผลัดใบ  มีสุมนไพรและกล้วยไม้นานาชนิด  รวมทั้งพันธุ์ไม้หายากคือ  ไม้กฤษณา  และเนื่องจากเป็นป่าที่อยู่ในเขตเทือกเขาสูงชัน  จึงมีสัตว์ป่าและนกชนิดต่าง ๆ  ชุมชุม 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
       มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์  อำเภอขลุง  และอำเภอมะขาม  ประกอบไปด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน  มีเนื้อที่ประมาณ 134.50  ตารางกิโลเมตร  หรือ 84,062.50 ไร่ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานฯ คือ  น้ำตกพลิ้ว  ที่สวยงามมีน้ำตกตลอดปี  อยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ  1 กิโลเมตร
หาดแหลมสิงห์
     ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์  ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ประมาณ 30  กิโลเมตร  เป็นชายหาดปากอ่าวที่แม่น้ำจันทบุรีไหลมาออกอ่าวไทย  ร่มรื่นไปด้วยทิวสนยาวไปตามแนวชายหาดมีที่นั่งพักผ่อน  พร้อมทั้งร้านจำหน่ายอาหารตั้งเรียงรายอยู่ริมหาดและมีบริการด้านทีพักสำหรับนักท่องเที่ยว
หาดเจ้าหลาว
     ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอท่าใหม่ 15  กิโลเมตร  เป็นหาดทรายที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจันทบุรี  มีบรรยากาศที่เงียบสงบ  ร่มรื่นด้สยทิวมะพร้าว  มีบริการที่พักและร้านอาหาร  นอกจากนี้ยังมีเรือท้องกระจกและเรือเร็วบริการนำนักท่องเที่ยวไปชมแนวปะการังน้ำตื่นที่อยู่ห่างจากฝั่งไปเพียง 2 กิโลเมตร
รอยพระบาทพลวง
       ประดิษฐบานอยู่บนยอดเขาพระบาทมีจุดเริ่มต้นเดินทางจากวัดพลวงไปตามถนนลูกรังที่ลาดชันมาก  เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร  จากนั้นเดินขึ้นเข้าไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
     ตั้งอยู่ที่ตำบลพลิ้ว  บนถนนสุขุมวิทห่างจากตัวเมือง 21 กิโลเมตร  มีเนื้อที่  280 ไร่  ศูนย์วิจัยแห่งนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพืชสวนเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
วัดพลับ
    ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะจะ  อำเภอเมือง  ห่างจากค่ายเนินวงประมาณ 1 กิโลเมตร  ตามหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่า  พื้นที่ชุมชนวัดพลับและบ้านกะจะเป็นชุมชนโบราณ มีอายุในราว พ.ศ. 2300  เป็นบริเวณที่กองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชใช้พักไพร่พล  สิ่งก่อสร้างในวัดมีหลายสมัย
น้ำตกตรอกนอง
    อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว  ตั้งอยู่ที่ตำบลตรอกนอง  อำเภอขลุง  การเดินทางใช้เส้นทางแยกจากน้ำตกพลิ้วไปทางจังหวัดตราด  ถึงสี่แยกเข้าอำเภอขลุงแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายขลุง - มะขาม อีก 10 กิโลเมตร ถึงตลาดตรอกนองเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามเส้นทางเข้าสู่น้ำตกตรอกนอง  ต่อกจากนั้นเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ  2 กิโลเมตร ถึงน้ำตกชั้นล่างสุดซึ่งเรียกว่า "น้ำตกไม้ชี้" มีความสวยงามตามธรรมชาติมีน้ำไหลตลอดปี
 
   
การประกวดภาพถ่ายจังหวัดจันทบุรี "ดุจภาพฝันจันทบูร์" 

 
 

 
 
สนใจเกี่ยวกับการข้อมูลของจังหวัดคลิก http://www.chanthaburi.go.th  
10 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2657 ครั้ง